Filosofie

Welzijn en levenskwaliteit De stijging van de levensverwachting en het feit dat we niet enkel ouder worden, maar ook langer gezond leven is een van de grote verworvenheden van onze samenleving, maar dit brengt ook een verantwoordelijkheid en nood met zich mee. Welzijn en levenskwaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor een steeds grotere groep van mensen. Precies dat is de doelstelling van Senior Living Group: die voorwaarden voor die mensen verzekeren .

Senior Living Group wil het evenwicht bewaren en de belangen van al zijn stakeholders behartigen. Altijd staan mensen voorop. In de eerste plaats de bewoners en hun families, die we met de allerbeste zorgen willen begeleiden om ze een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden. Als groep hebben we bovendien diezelfde verantwoordelijkheid ten opzicht van al onze medewerkers. Vandaar dat we steeds een aangename werkomgeving proberen te creëren.

Eigenheid en identiteit Senior Living Group zorgt ervoor dat iedere voorziening haar eigenheid bewaart en in autonomie wordt geleid door een plaatselijk team. Dit team krijgt hierbij vanuit het hoofdkantoor centrale ondersteuning op een aantal gespecialiseerde domeinen.

Eenheid in verscheidenheid Iedere voorziening is verschillend op het vlak van zorgprofiel, -cultuur en -benadering. Door te centraliseren wat efficiënter centraal kan, maar steeds dat individuele karakter te bewaren, willen we elke voorziening individueel optimaal laten functioneren, zowel op financieel vlak als op het vlak van de verstrekte zorgen. Professionele zorgbegeleiders staan in voor een sterk en efficiënt lokaal bestuur, dat steeds dichtbij de bewoners en de medewerkers staat.

Zo houdt Senior Living Group steeds de vinger aan de pols om zo goed mogelijk voor zijn bewoners, medewerkers, voorzieningen en samenleving te zorgen.